ویزامهاجرتی

/Tag:ویزامهاجرتی
­

ویزای کارگر غیر ماهر (EB3)

توسط |

ویزای EB3 نوعی ویزای مهاجرتی امریکا است  که بر اساس اشتغال ، به صورت دائمی اعطا میشود و اصطلاحا فرد گیرنده این ویزا ، به حالت Permanent residence در میاید ، که این وضعیت به فردی گفته میشود که به صورت دائمی اقامت دارد و در امریکا زندگی و کار میکند . برای ویزای EB3  افراد به سه دسته تقسیم [...]

ویزای سرمایه گذاری (E2)

توسط |

ویزای E2 ویزایی است که به افرادی که تمایل به ورود و کار به امریکا داشته باشند تعلق میگیرد ، این ویزا به افرادی تعلق میگیرد که سرمایه گزاری کرده و کار و مشغله خود را راه اندازی و کنترل نمایند .  این ویزا دو ساله بوده و پس از دوسال باید مجددا تمدید شود . سرمایه گذاری برای شرکت [...]