مهاجرت_به_امریکا

/Tag:مهاجرت_به_امریکا
­

ویزای سرمایه گذاری (E2)

توسط |

ویزای E2 ویزایی است که به افرادی که تمایل به ورود و کار به امریکا داشته باشند تعلق میگیرد ، این ویزا به افرادی تعلق میگیرد که سرمایه گزاری کرده و کار و مشغله خود را راه اندازی و کنترل نمایند .  این ویزا دو ساله بوده و پس از دوسال باید مجددا تمدید شود . سرمایه گذاری برای شرکت [...]