ویزای نامزدی از انواع ویزا های غیرمهاجرتی است .

این ویزا این اجازه رو به یک فرد خارجی میدهد تا به امریکا بیاید تا با نامزد خود در خاک امریکا ازدواج کند .

مدت  این ویزا ۹۰ روز است و به هیچ عنوان تمدید یا تبدیل نخواهد شد . شرایط این ویزا به گونه ای است که از زمان ورود به خاک امریکا ۹۰ روز فرصت خواهید داشت که با نامزدتان ازدواج کنید در غیر اینصورت پس از گذشت ۹۰ روز میباست در مدت ۳۰ روز خاک امریکا را ترک کنید . ضمنا تنها اجازه دارید با شخص مورد نظر ازدواج کنید و نمیتوانید در این نود روز با فرد دیگری ازدواج کنید .

دقت داشته باشید شما نمیتوانید با یک فرد گرین کارتی نامزد کنید و فرد مورد نظر حتما میبایستی سیتیزن امریکا باشد  .

در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۶ هزار نفر از طریق ویزای k1وارد خاک امریکا شده اند . دقت داشته باشید که فرد میتواند برای کودکان مجرذ زیر ۲۱ سال خود نیز اقدام کند تا با استفاده از ویزای k2 آنها را نیز به امریکا ببرد که در سال ۲۰۱۴ حدود ۶ هزار نفر نیز از طرق ویزای k2 به امریکا وارد شده اند .

مدت زمان لازم از شروع اقدامات تا گرفتن ویزا بین ۹ ماه تا ۱۴ ماه متفاوت است .برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر IranUsVisa تماس بگیرید