ویزای EB3 نوعی ویزای مهاجرتی امریکا است  که بر اساس اشتغال ، به صورت دائمی اعطا میشود و اصطلاحا فرد گیرنده این ویزا ، به حالت Permanent residence در میاید ، که این وضعیت به فردی گفته میشود که به صورت دائمی اقامت دارد و در امریکا زندگی و کار میکند .

برای ویزای EB3  افراد به سه دسته تقسیم میشوند :

دسته اول skilled workers (نوعی از کار که نیاز به حد اقل ۲ سال تجربه و یادگیری داشته باشد)

دسته دوم افراد حرفه ای

دسته سوم انواع دیگر کارکنان (که میتواند کارکنان ساده را شامل شود که نیازی به تجربه و یادگیری خاص نداشته باشد )

دقت داشته باشید که این ویزا از سال پیش برای ایرانیان باز شده است و حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه از لحظه اقدام تا به سر انجام رسیدن و گرفتن ویزا زمان بر خواهد بود . این ویزا نیازمند این مطلب است که یک کارفرما در امریکا شما را ساپورت کند و برای شما در خواست صادر نماید ، بنابراین IranUsVisa با توجه به روابطی و قرار دادهایی که با شرکت های مکدونالد ، برگرکینگ ، کی اف سی و … دارد اقدام به درخواست این ویزا برای متقاضیان مینماید .

شرایطی که برای این ویزا در نظر گرفته به گونه ایست که به تعداد محدود درخواست رسیدگی میشود . این ویزا سالیانه فقط به ۱۴۴٫۹۵۱ نفر داده میشود  که هر کشور نهایتا ۱۰۱۴۶ نفر قبول خواهند شد و سالیانه   در مورد کارکنان غیر حرفه ای نهایتا  تعداد ۱۰ هزار نفر از سرتاسر مورد قبول واقع میشوند و از آنجا که این ویزا به تازگی برای ایرانیان باز شده است لذا ایرانیانی که زودتر اقدام کنند مدت زمان کمتری برای این ویزا معتل خواهند شد . ضمنا فرد در خواست کننده میتواند همسر و فرزندان ۲۱ سال را با خود به همراه ببرد و میبایست یکسال در محل پذیرش شده کار نماید ، همچنین فرد اقدام کننده میبایست سنی کمتر از ۵۴ سال داشته باشد .

#eb3visa

#ویزاeb3 #ویزامهاجرتی #گرین_کارت #مهارجرت_به_امریکا #ویزا #امریکا #سفارت_امریکا #eb3