ویزای  EB1 یکی از انواع ویزاهای کاری مهاجرتی مختص افراد نخبه است که در صورت ورود به امریکا برای آن کشور مفید واقع شوند . کسانی میتوانند برای این ویزا درخواست دهند که مهارت آنها در سطح جهانی مطرح باشد و معمولا مدارک و پاداش های بین المللی برای اثبات این ادعا مورد نیاز است اما میتوان به استناد مدارک دیگر همچون مقاله های منتشر شده معتبر یا … نیز اقدام کرد . یکی از مزایای این ویزا این است که نیازی به پذیرش کاری وجود ندارد . این ویزا به سه قسمت تقسیم میشود . نوع اول ویزای EB1A و نوع دوم EB1B و نوع سوم EB1Cمیباشد.

EB1A : باید نشان دهید که مهارت و دانش شما در سطح بین المللی مورد تقدیر است و اثبات این مساله بسیار سخت تر از آنچه تصور میشود است ، لذا اثبات آن ،زمانی که پاداش های بین المللی نگرفته باشید ، بسیار مشکل خواهد بود . اما روند کاری آن چندان طول نمیکشد زیرا این ویزا هرگز به سقف سالیانه اش نمیرسد .

EB1B: این ویزا برای استادان و محققان خارجی است . این ویزا نیازمند یک کارفرما است که در یک زمینه تحقیقاتی در حال کار باشد . و شما نیر برای تدریس و یا تحقیق  در مورد موضوعی در خواست خود را ارایه میکنید و باید مدارکی ارایه شود که نشان دهد  شما در آن زمینه شایستگی های لازم را دارا هستید . در مورد این ویزا سابقه کار نیز اهمیت دارد .

EB1C: این ویزا مخصوص مدیران عامل و مدیران اجرایی  شرکت های چند ملیتی است که بخواهند مدیر خود را از کشوری به کشور دیگر انتقال دهند . این مدیران بایستی از مدیران رده بالا و مهم شرکت باشند .

لطفا برا اطلاعات بیشتر با دفتر IranUsVisa تماس حاصل فرمایید .