ویزای E2 ویزایی است که به افرادی که تمایل به ورود و کار به امریکا داشته باشند تعلق میگیرد ، این ویزا به افرادی تعلق میگیرد که سرمایه گزاری کرده و کار و مشغله خود را راه اندازی و کنترل نمایند .  این ویزا دو ساله بوده و پس از دوسال باید مجددا تمدید شود .

سرمایه گذاری برای شرکت های تازه کار باید به اندازه شروع و ادامه یافتن شرکت کافی باشد ، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز بر اساس نوع  بیزنس متفاوت خواهد بود . اگر سرمایه گذاری به میزان کافی نباشد درخواست ویزا مورد توجه قرار نمیگیرد.

گیرنده این ویزا میتواند همسر و فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال خود را به همراه ببرد البته فقط همسر اجازه کار خواهد داشت و فرزندان اجاره کار نخواهند داشت .

مبالغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری بسته به ایالت مورد نظر و همچنین بیزنسی که تمایل به سرمایه گذاری دارید متفاوت است اما حدود ۱۵۰۰۰۰الی ۲۵۰۰۰۰دلار مورد نیاز خواهد بود .

از شروع پروسه تا گرفتن ویزا بین ۹ تا ۱۴ ماه زمان بر خواهد بود . IranUsVisa برای شما سرمایه گذاری مناسب در ایالت دلخواهتان را پیدا میکند و پس از مشاوره به شما ، با فروشنده بیزنس عقد قرار داد نموده و پروسه اداری را برای درخواست کننده به انجام خواهد رساند .