گرین کارت ازدواجی

هنگامی که با یک شهروند امریکایی قصد ازدواج میکنید میبایست قبل از مراجعه به سفارت مدارک خود را تکمیل کنید که این مدارک شامل پرکردن فرم های لازم ، آماده کردن سند ازدواج رسمی ، عکسهای مشترک و …. است . تفاوت گرین کارت ازدواج با ویزای نامزدی این است که در مورد ازدواج ، سفارت مستقیما به شما اقامت میدهد در حالی که در ویزای نامزدی شما با یک ویزای موقتی به امریکا وارد میشوید که بعد ها به اقامت تبدیل میشود . از نظر مدت زمان مورد نیاز برای انجام اقدامات تا گرفتن ویزا در سفارت در حدود ۱ تا ۱٫۵ سال زمان مورد نیاز است . شما میتوانید سوالات خود را در ارتباط با گرین کارت ازدواج از مشاوران IranUsVisa سوال نمایید.